Állványozás munkavédelmi szabályzatai – ízelítő

Az alábbiakban, nagy vonalakban bemutatásra kerül az állványozás alapvető munkavédelmi szabályaiból, követelményeiből néhány:

Felvonulás:

 1. Munkaterület lehatárolása, valamint a hatókörben tartózkodók figyelmének felhívása biztonsági és egészségvédelmi jelzésekkel, szükséges organizációs terület kijelölése. Vonatkozó előírás: 1993. évi XCIII. tv. 26/A. §; 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet III. fejezet 6.14.3. pontja
 2. Amennyiben az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből, illetve a leeső tárgyakkal veszélyeztetett területről a forgalom nem terelhető el védőtetőt kell építeni, mely szélessége a fal síkjától számítva legalább 2,5 méter, de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a.

Vonatkozó előírás: 1993. évi XCIII. tv.  28. § (1) bekezdése; 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet II. fejezet 13.17. pontja

Építési állványok általános követelményei:

 1. Amennyiben az állványt a meglévő építményhez tervezik kimerevíteni, akkor előzetesen meg kell győződni arról, hogy a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére alkalmas-e.

Vonatkozó előírás: 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet III. fejezet 6.14.4. pontja

 1. Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval vagy ezzel egyenértékű módon biztosítani kell. Az állvány alapjait az állékonyságot veszélyeztető víz behatolása ellen meg kell védeni.

Vonatkozó előírás: 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet III. fejezet 6.14.5. pontja

 1. Az állványok összeszerelésük közben, valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra merőleges síkban legyenek kimerevítve

Vonatkozó előírás: 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet III. fejezet 6.14.2. pontja

 1. A járópallók alátámasztását szilárdan, billegésmentesen kell kialakítani. A járópallók egymáshoz való illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani.

Vonatkozó előírás: 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet III. fejezet 6.15.1.2. pontja

 1. Az állványok összeszerelésük közben, valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra merőleges síkban legyenek kimerevítve.

Vonatkozó előírás:4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet III. fejezet 6.14.2. pontja

 1. Az állvány megengedett hasznos terhelését azon fel kell tüntetni. Amennyiben az állvány állékonyságát leterheléssel kell biztosítani, akkor a teher nagyságát és helyét, valamint a lehorgonyzás módját is meg kell adni.

Vonatkozó előírás: 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet III. fejezet 6.10.8. pontja

 1. Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni, hogy alattuk 190 cm szabad magasság legyen a közlekedésre.

Vonatkozó előírás: 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet III. fejezet 6.15.1.8. pontja

 1. A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hídszerűen kiképzett átjárókat, feljárókat, lépcsőket a 1 méter magas, háromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint védőkorláttal kell ellátni.

Vonatkozó előírás:4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet III. fejezet 6.16.2. pontja

Állványozási munkák:

 1. A munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni! Az állványozás esetében ezek minimálisan a merevített orrú, átfúrás ellen védett talpú biztonsági lábbelit, ipari védősisakot (álszíjjal!), védőkesztyűt, teljes testhevedert, biztosítókötelet karabinerrel, biztosítókötelet jelent, de szükség lehet energiaelnyelőre és visszahúzó típusú zuhanásgátlóra is. A kiegészítő tevékenységek esetén szükség lehet még szem-arcvédelemre, hallásvédelemre, és ha a speciális munkakörnyezet indokolja a levegőben lévő szennyezőanyagoknak megfelelő szűrőjű légzésvédelemre.

Vonatkozó előírás: 1993. évi XCIII. tv.  42. § b) pontja

 1. Az állványozási munka legnagyobb veszélyforrása a magasban végzett munka, mely során a legtöbb esetben kollektív védelem kialakítása nem lehetséges, így az előző pontban már felsorolt leesés elleni egyéni védőeszközöket kell használni!

Vonatkozó előírás: 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet I. fejezet 19.2. pontja és a III. fejezet 5.2, 5.3. pontjai

A fentiekben nincs felsorolva minden szabály ráadásul, ahogy sok minden másra is az állványok kialakítására nemzeti szabványsorozatok is meghatároznak különböző követelményeket.

A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben! A munkavédelmi bírság összege 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedhet!

Vonatkozó előírás: 1993. évi XCIII. tv.  82. §

De elsősorban nem a felügyelői ellenőrzések és a szankció visszatartó ereje a legfontosabb motiváció a számos szabály betartására, hanem ez emberi munkavégző képesség és élet értéke, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a munkabalesetek megelőzésére!